Chestnut-fronted Helmet-shrike
Chestnut-fronted Helmet-shrike, Arabuko Sokoke Forest (Kenia), august 2006
Prionops scopifrons
クリビタイメガネモズ

25羽の群でインド洋沿岸森林部を徘徊している…変な鳥だ。

TOP